On the top On the bottom

Current conditions

Nysnø og nypreparert

-5

5m/sm/s
2cm 0cm

Last day

0cm 8cm

Last week

125cm cm

Slopes

125 cm cm

Terrain

monday

09:30-15:30 Open

tuesday

09:30-15:30 Open

wednesday

09:30-15:30 Open

thursday

09:30-15:30 Open

friday

09:30-15:30 Open

saturday

09:30-15:30 Open

sunday

09:30-15:30 Open

Lifts open

5\7

Slopes open

20\22

Information is gathered from fnugg.no

Lifts

Barne heisen

Open

Bitihorn-Expressen

Open

Carlheisen

Closed

Ola-Expressen

Open

Skjenhaugen/Kjelkeheisen

Open

Sørre Knausen

Open

Beitoheisen i Raudalen

Closed

Slopes

Barnebakken

Open

Bekkefaret

Open

Carlheisbakken

Closed

Frognerbakken

Open

Stikkløypa

Open

Kjelkebakken

Open

Knauseløypa Midtre

Open

Knauseløypa Nordre

Open

Knauseløypa Søndre

Open

Knuteløypa

Open

Olabakken

Open

Fun park

Open

Stolheisbakken

Open

Direkten i Raudalen

Open

Henget i Raudalen

Open

Treningsløypa i Raudalen

Open

Turisten i Raudalen

Open

Kulebakken i Carlheisen

Closed

Tverrløypa i Knausen

Open

Bitihorn Express

Open

Parkløypa

Open

Ski Cross

Open